Dumb.com » Old Time Radio >> Sci-Fi >> Two Thousand Plus >> 5xxxxx - The Robot Killer