Dumb.com » Old Time Radio »   Mystery »   The Whistler »   xxxxxx - Kaleidoscope