Dumb.com » Games » Arcade » Naruto

Naruto

Guide Naruto to avoid the Ninja Shuriken