Dumb.com >> Games >> Arcade >> Naruto

Naruto


Guide Naruto to avoid the Ninja Shuriken